Kurser

Åbne og firmatilpassede kurser

Åbne kurser

Vil du øge dine kompetencer indenfor GxP?

AlfaNordic Academy fungerer som professionel sparringspartner for life science-industrien indenfor kurser i GxP. Alle vores kurser læner sig op ad gældende standarder og underbygges af praktiske eksempler fra dagligdagen, hvilket hjælper dig til lettere at kunne relatere dig til aktuelle emner og problemstillinger. Uanset om du er nyuddannet eller har mange års erfaring i branchen, og blot har brug for den lovpligtige opdatering, så har AlfaNordic Academy helt sikkert et kursus for dig. Finder du ikke umiddelbart det kursus du søger, så kontakt os endelig – vi skræddersyer gerne et kursus, der dækker dine behov. Alle kurserne afsluttes med udlevering af kursusbevis.

Firmatilpassede kurser

Står din virksomhed overfor en særlig udfordring?

Hos AlfaNordic Academy, udbyder vi både åbne og firmatilpassede kurser. De åbne kurser er for individuel deltagelse, hvor der er mulighed for at møde folk på tværs af virksomheder og uddannelser. Kursusindholdet og dato er fastlagt på forhånd. Udover de åbne kurser, tilbyder vi også firmatilpassede kurser, der er specialudviklet i samarbejde med den enkelte virksomhed. Bliv gerne inspireret i vores kursuskatalog, om der kunne være kurser indenfor det emne din virksomhed søger. Kursusindholdet målrettes dine behov, og indhold aftales i forbindelse med et indledende møde, hvor forventningerne afstemmes. 

Grundlæggende GMP

2 dage med grundlæggende GMP-træning

Er du nyuddannet og mangler grundlæggende viden om GMP? Sigter du efter en karriere indenfor life science-branchen, og ved at manglende GMP-indsigt kan være årsagen til, at du ikke kommer i betragtning til jobbet?

GMP for studerende

1 dag med særligt tilpasset GMP-træning for studerende

Er du studerende og mangler grunlæggende viden om GMP? Sigter du efter en karriere indenfor life science branchen, og ved at manglende GMP-indsigt kan være årsagen til, at du ikke kommer i betragtning til jobbet?

LEAN for studerende

1 dag med grundlæggende indsigt i begrebet LEAN i GMP-sammenhæng

Er du studerende og mangler grundlæggende viden om LEAN i GMP? Sigter du efter en karriere indenfor life science-branchen, og ved at manglende indsigt i LEAN i GMP-miljø kan være årsagen til, at du ikke kommer i betragtning til jobbet?

Medicinsk cannabis

1 dag med GMP-regler og lovgivning for dyrkning af medicinsk cannabis

Arbejder du med dyrkning af medicinsk cannabis eller kunne du tænke dig at gøre det? Er du skarp på botanikken, men mangler viden om lovkrav, regler om GACP og GMP? På dette kursus vil du få en grundlæggende introduktion til, hvordan paragrafferne omsættes i praksis, og hvilke krav der sættes til fremstillere af cannabisprodukter. 

GMP Basic

1-Day with current GMP Training

Are you already employed in the Life Science industry or would you like to switch to the industry but you lack basic knowledge of GMP?

GMP og Updates

1 dag med den nyeste viden indenfor GMP

Ønsker du at få din viden om GMP opdateret? Vi har sammensat et kursus, hvor vi arbejder med begreberne kvalitetsforståelse og patientsikkerhed udfra gældende GMP-regler, lovgivning og standard, samt hvor GMP står i dag. 

Quality Risk Management

1 dag med risikovurdering

Life science industrien har altid haft fokus på risikovurdering i kraft af deres arbejde med lægemidler, men vi oplever, at der efterspørges en mere standardiseret metode at arbejde med risici på. Vi tager afsæt i FMEA-modellen, der danner rammen for AlfaNordics måde at arbejde med risk management på.

GDP – God distributionspraksis

1 dag med grundlæggende krav til opbevaring og distribution af lægemidler

Er du ansat i life science-branchen, og ønsker du et større kendskab til myndighedernes krav til opbevaring og distribution af lægemidler? Med dette kursus får du et indblik i, hvordan praksis fungerer, samt hvordan man forhindrer at forfalskede lægemidler kommer ind i forsyningskæden.

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft

1 dag med grundlæggende værktøjer til at opnå en større sikkerhed i dig selv og din præsentation

Skal du til jobsamtale, eksamen eller præsentere et projekt? Få redskaber til at få dit budskab bedst muligt over rampen for at opnå målene med din præsentation. På dette kursus hjælper vi med at få dig til at tale levende, overbevisende og brænde igennem med dine budskaber.

SOP-skrivning

1 dag med grundlæggende GMP-træning

Hvordan skriver man en god SOP, der både er retningsgivende og nem for læseren at forstå? På kurset om SOP-skrivning, vil du kunne få viden om de gældende lovkrav til processen, dokumentationskrav,  og ‘best practice’ for udarbejdelse af SOP’er, betjeningsvejledninger og instruktioner.

Quality Management System

1 dag med grundlæggende QMS-træning

Kvalitetsarbejde er et af kerneområderne indenfor life science-branchen. Kunne du tænke dig at lære noget om, hvordan et Quality Management System kan og bør opbygges herunder også vedligehold af kvalitetsstyringssystemet? Så er kurset om QMS lige noget for dig. 

Dokumentation

1 dag med grundlæggende krav til god dokumentationspraksis

Ønsker du en større indsigt i god dokumentationspraksis? Med dette kursus, får du en grundlæggende indsigt i krav til dokumentation, dokumentstyring og god dokumentationspraksis, samt forskellige typer af dokumentation. 

Change Request

1 dag med grundlæggende indsigt i Change Request

Arbejder du med Change Requests i dit daglige arbejde, eller ønsker du at blive introduceret til emnet? På dette kursus, ser vi nærmere på håndteringen af Change Requests, herunder den lovmæssige baggrund, ændringskontrolprocessen og en introduktion til anvendelse af risikovurdering samt konsekvensvurdering.

Afvigelser og CAPA

1 dag med grundlæggende indsigt i afvigelser og CAPA

Kunne du tænke dig at lære mere om afvigelser, Root Cause-analyser og CAPA? Med dette kursus, ser vi nærmere på den lovmæssige baggrund. Dette illustreres med eksempler på forskellige afvigelsestyper. Gennem kurset, arbejder vi med konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig med at blive skarpere på systematisk problemløsning i en kontinuerlig forbedringsproces. 

Audits

1 dag med grundlæggende træning i audits

Arbejder du med audits til dagligt? Måske ønsker du en større viden om emnet, og nye ideer til andre måder at gøre det på? På dette kursus, ser vi nærmere på begrebet ‘Audit’, og gennemgår hvilke forskellige typer audits der findes. 

Anskaffelse af udstyr

1 dag med grundlæggende indsigt i, hvordan man gennemfører IT- og automatikanskaffelser i en GxP-reguleret virksomhed

Overvejer din virksomhed at anskaffe IT- og automatiksystemer, men mangler grundlæggende viden om, hvordan man gør rent praktisk? Med dette kursus får du en grundlæggende indsigt i, hvordan man ud fra en risikobaseret tilgang sikrer sig et effektivt indkøb.

Business Case

1 dag med grundlæggende træning i opstilling af Business Cases

Hvordan måler man en kontinuerlig udvikling, når man søsætter eller investerer i et nyt projekt? Med dette kursus, får du konkrete værktøjer til at analysere og følge op på forretningsværdien, på en systematisk og struktureret måde. På kurset vil du bl.a. få konkrete redskaber til at analysere, argumentere og dokumentere grundlaget for din business case eller investeringer. 

Designkvalificering

1 dag med grundlæggende indsigt i gennemførelse af designkvalificering

Mangler du viden omkring designkvalificering, og hvad der kræves rent lovmæssigt med henblik på at sikre design med kvalitet? Så er dette kursus lige noget for dig. 

GDPR i medicinalvirksomheder

1/2 dag med grundlæggende indsigt i, hvad GDPR indebærer

Har du helt styr på de nye GDPR-regler, samt krav til håndtering af persondata? Tilmeld dig her og bliv klogere på, hvordan GDPR-forordning 2016/679 kan påvirke dine arbejdsprocesser.

Konfigurationsstyring

1 dag med grundlæggende indsigt i konfigurationsstyring af IT- og automationsudstyr

Kunne du tænke dig at vide hvilke områder, der bør omfattes af konfigurationsstyring og hvordan man forbliver i kontrol, uden at miste agilitet? Så tilmeld dig her, og bliv klogere på lovgivningen og myndighedernes forventninger til området, samt styrk din evne til at udadarbejde konfigurationsstyringsdokumenter. 

Kravspecificering

2 dage med grundlæggende indsigt i at udarbejde kravspecifikationer

Skal du udarbejde URS til udstyr, systemer og processer indenfor IT & Automatik? Tilmeld dig her, og bliv klogere på at opstille krav, der kan testes og eftervises, og som tager udgangspunkt i lovgivning og de krav, der er til processen og produktet.

Processupport

1 dag med problemløsning og ændringshåndtering i produktionen

Arbejder du med processupport, og mangler du konkrete værktøjer du kan trække på, når der opstår uforudsete hændelser i produktionen? På kurset vil du få styrket dine kompetencer indenfor problemløsning og implementering af ændringer i et GxP-reguleret miljø.

Projektdeltager

2 dage med grundlæggende træning i projektdeltagelse

Hvad vil det sige at være projektdeltager og arbejde i en projektorganisation? Hvordan skaber man som projektdeltager, synergier og dynamik i projektet? På kurset gives der en grundlæggende introduktion til projektterminologi, projektmodeller og der gives konkrete redskaber til, hvordan man som projektdeltager kan blive en proaktiv holdspiller. 

Risikovurdering

1 dag med grundlæggende begreber og koncepter til risikovurdering

Ønsker du at styrke dine kompentencer indenfor risikovurdering og validering af IT- og automatiksystemer? På dette kursus, ser vi nærmere på de begreber og koncepter der knytter sig til risikobaserede tests og validering, og hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder indenfor dette felt. 

Systemtest

2 dage med grundlæggende indsigt i systemtestning

Mangler du grundlæggende indsigt i, hvordan man skriver en GxP-testcase for et IT- eller automatiksystem? På dette kursus, lærer du at lave en testplan samt hvordan man efterfølgende eksekverer den. 

Testledelse

1 dag med planlægning og styring af komplekse testforløb

Er du allerede ansat som valideringsansvarlig eller testleder i life science-branchen, og ønsker du en større indsigt i arbejdet med planlægning og styring af komplekse testforløb? Så er dette kursus lige noget for dig. 

Valideringsplanlægning

1 dag med grundlæggende indsigt i valideringsplanlægning og afrapportering

Har du styr på compliance i dine projekter? På dette kursus går vi i dybden med valideringsplanlægning og afrapportering. Vi ser bl.a. nærmere på, hvordan man udarbejder en Validation Master Plan (VMP) og efterfølgende rapport, samt hvilke overvejelser man bør gøre sig. 

Projektdeltager

2 dage med grundlæggende træning i projektdeltagelse

Hvad vil det sige at være projektdeltager og arbejde i en projektorganisation? Hvordan skaber man som projektdeltager, synergier og dynamik i projektet? På kurset gives der en grundlæggende introduktion til projektterminologi, projektmodeller og der gives konkrete redskaber til, hvordan man som projektdeltager kan blive en proaktiv holdspiller. 

Coaching

1 dag med grundlæggende indsigt i mekanismerne i kommunikation

Kunne du tænke dig at hjælpe andre med selv at finde løsningen og overkomme forhindringerne? Så tilmeld dig dette kursus, og få værktøjer du kan gå direkte ud at bruge i hverdagen, på arbejde eller hjemme.

Fra specialist til leder

3 dage med indsigt og forståelse for lederdisciplinen

Er du nyudnævnt mellemleder, og har du brug for ledelsesværktøjer, samt indsigt i persontyper og betydningen for motivation og kommunikation? Så tilmeld dig her, og få større indsigt og forståelse for mekanismerne i kommunikation. 

Kommunikation

1 dag med indsigt i kommunikationens grundprincipper

Kunne du tænke dig at styrke din evne til at læse modtageren og/eller gruppen? Så tilmeld dig her, og få en større indsigt og forståelse for mekanismerne i kommunikation.

Persontyper

1 dag med træning i samarbejde, kommunikation og motivation trods forskellighed​

Synes du sommetider, at du er omgivet af “idioter”? Eller har du prøvet at være en del af en gruppe, hvor I alle oplevede at tale hver jeres sprog? Så tilmeld dig dette kursus og få indblik i, hvordan vi er forskellige og hvad det betyder for samarbejde, kommunikation og motivation. 

Grundlæggende GMP

2 dage med grundlæggende GMP-træning

Er du nyuddannet og mangler grundlæggende viden om GMP? Sigter du efter en karriere indenfor life science-branchen, og ved at manglende GMP-indsigt kan være årsagen til, at du ikke kommer i betragtning til jobbet?

GMP for studerende

1 dag med særligt tilpasset GMP-træning for studerende

Er du studerende og mangler grunlæggende viden om GMP? Sigter du efter en karriere indenfor life science branchen, og ved at manglende GMP-indsigt kan være årsagen til, at du ikke kommer i betragtning til jobbet?

LEAN for studerende

1 dag med grundlæggende indsigt i begrebet LEAN i GMP-sammenhæng

Er du studerende og mangler grundlæggende viden om LEAN i GMP? Sigter du efter en karriere indenfor life science-branchen, og ved at manglende indsigt i LEAN i GMP-miljø kan være årsagen til, at du ikke kommer i betragtning til jobbet?

Medicinsk cannabis

1 dag med GMP-regler og lovgivning for dyrkning af medicinsk cannabis

Arbejder du med dyrkning af medicinsk cannabis eller kunne du tænke dig at gøre det? Er du skarp på botanikken, men mangler viden om lovkrav, regler om GACP og GMP? På dette kursus vil du få en grundlæggende introduktion til, hvordan paragrafferne omsættes i praksis, og hvilke krav der sættes til fremstillere af cannabisprodukter. 

GMP Basic

1-Day with current GMP Training

Are you already employed in the Life Science industry or would you like to switch to the industry but you lack basic knowledge of GMP?

GMP og Updates

1 dag med den nyeste viden indenfor GMP

Ønsker du at få din viden om GMP opdateret? Vi har sammensat et kursus, hvor vi arbejder med begreberne kvalitetsforståelse og patientsikkerhed udfra gældende GMP-regler, lovgivning og standard, samt hvor GMP står i dag. 

Quality Risk Management

1 dag med risikovurdering

Life science industrien har altid haft fokus på risikovurdering i kraft af deres arbejde med lægemidler, men vi oplever, at der efterspørges en mere standardiseret metode at arbejde med risici på. Vi tager afsæt i FMEA-modellen, der danner rammen for AlfaNordics måde at arbejde med risk management på.

GDP – God distributionspraksis

1 dag med grundlæggende krav til opbevaring og distribution af lægemidler

Er du ansat i life science-branchen, og ønsker du et større kendskab til myndighedernes krav til opbevaring og distribution af lægemidler? Med dette kursus får du et indblik i, hvordan praksis fungerer, samt hvordan man forhindrer at forfalskede lægemidler kommer ind i forsyningskæden.

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft

1 dag med grundlæggende værktøjer til at opnå en større sikkerhed i dig selv og din præsentation

Skal du til jobsamtale, eksamen eller præsentere et projekt? Få redskaber til at få dit budskab bedst muligt over rampen for at opnå målene med din præsentation. På dette kursus hjælper vi med at få dig til at tale levende, overbevisende og brænde igennem med dine budskaber.

 

SOP-skrivning

1 dag med grundlæggende GMP-træning

Hvordan skriver man en god SOP, der både er retningsgivende og nem for læseren at forstå? På kurset om SOP-skrivning, vil du kunne få viden om de gældende lovkrav til processen, dokumentationskrav,  og ‘best practice’ for udarbejdelse af SOP’er, betjeningsvejledninger og instruktioner.

Quality Management System

1 dag med grundlæggende QMS-træning

Kvalitetsarbejde er et af kerneområderne indenfor life science-branchen. Kunne du tænke dig at lære noget om, hvordan et Quality Management System kan og bør opbygges herunder også vedligehold af kvalitetsstyringssystemet? Så er kurset om QMS lige noget for dig. 

Dokumentation

1 dag med grundlæggende krav til god dokumentationspraksis

Ønsker du en større indsigt i god dokumentationspraksis? Med dette kursus, får du en grundlæggende indsigt i krav til dokumentation, dokumentstyring og god dokumentationspraksis, samt forskellige typer af dokumentation. 

Change Request

1 dag med grundlæggende indsigt i Change Request

Arbejder du med Change Requests i dit daglige arbejde, eller ønsker du at blive introduceret til emnet? På dette kursus, ser vi nærmere på håndteringen af Change Requests, herunder den lovmæssige baggrund, ændringskontrolprocessen og en introduktion til anvendelse af risikovurdering samt konsekvensvurdering.

Afvigelser og CAPA

1 dag med grundlæggende indsigt i afvigelser og CAPA

Kunne du tænke dig at lære mere om afvigelser, Root Cause-analyser og CAPA? Med dette kursus, ser vi nærmere på den lovmæssige baggrund. Dette illustreres med eksempler på forskellige afvigelsestyper. Gennem kurset, arbejder vi med konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig med at blive skarpere på systematisk problemløsning i en kontinuerlig forbedringsproces. 

Audits

1 dag med grundlæggende træning i audits

Arbejder du med audits til dagligt? Måske ønsker du en større viden om emnet, og nye ideer til andre måder at gøre det på? På dette kursus, ser vi nærmere på begrebet ‘Audit’, og gennemgår hvilke forskellige typer audits der findes. 

 

Anskaffelse af udstyr

1 dag med grundlæggende indsigt i, hvordan man gennemfører IT- og automatikanskaffelser i en GxP-reguleret virksomhed

Overvejer din virksomhed at anskaffe IT- og automatiksystemer, men mangler grundlæggende viden om, hvordan man gør rent praktisk? Med dette kursus får du en grundlæggende indsigt i, hvordan man ud fra en risikobaseret tilgang sikrer sig et effektivt indkøb.

Business Case

1 dag med grundlæggende træning i opstilling af Business Cases

Hvordan måler man en kontinuerlig udvikling, når man søsætter eller investerer i et nyt projekt? Med dette kursus, får du konkrete værktøjer til at analysere og følge op på forretningsværdien, på en systematisk og struktureret måde. På kurset vil du bl.a. få konkrete redskaber til at analysere, argumentere og dokumentere grundlaget for din business case eller investeringer. 

Designkvalificering

1 dag med grundlæggende indsigt i gennemførelse af designkvalificering

Mangler du viden omkring designkvalificering, og hvad der kræves rent lovmæssigt med henblik på at sikre design med kvalitet? Så er dette kursus lige noget for dig. 

GDPR i medicinalvirksomheder

1/2 dag med grundlæggende indsigt i, hvad GDPR indebærer

Har du helt styr på de nye GDPR-regler, samt krav til håndtering af persondata? Tilmeld dig her og bliv klogere på, hvordan GDPR-forordning 2016/679 kan påvirke dine arbejdsprocesser.

Konfigurationsstyring

1 dag med grundlæggende indsigt i konfigurationsstyring af IT- og automationsudstyr

Kunne du tænke dig at vide hvilke områder, der bør omfattes af konfigurationsstyring og hvordan man forbliver i kontrol, uden at miste agilitet? Så tilmeld dig her, og bliv klogere på lovgivningen og myndighedernes forventninger til området, samt styrk din evne til at udadarbejde konfigurationsstyringsdokumenter. 

Kravspecificering

2 dage med grundlæggende indsigt i at udarbejde kravspecifikationer

Skal du udarbejde URS til udstyr, systemer og processer indenfor IT & Automatik? Tilmeld dig her, og bliv klogere på at opstille krav, der kan testes og eftervises, og som tager udgangspunkt i lovgivning og de krav, der er til processen og produktet.

Processupport

1 dag med problemløsning og ændringshåndtering i produktionen

Arbejder du med processupport, og mangler du konkrete værktøjer du kan trække på, når der opstår uforudsete hændelser i produktionen? På kurset vil du få styrket dine kompetencer indenfor problemløsning og implementering af ændringer i et GxP-reguleret miljø.

Projektdeltager

2 dage med grundlæggende træning i projektdeltagelse

Hvad vil det sige at være projektdeltager og arbejde i en projektorganisation? Hvordan skaber man som projektdeltager, synergier og dynamik i projektet? På kurset gives der en grundlæggende introduktion til projektterminologi, projektmodeller og der gives konkrete redskaber til, hvordan man som projektdeltager kan blive en proaktiv holdspiller. 

Risikovurdering

1 dag med grundlæggende begreber og koncepter til risikovurdering

Ønsker du at styrke dine kompentencer indenfor risikovurdering og validering af IT- og automatiksystemer? På dette kursus, ser vi nærmere på de begreber og koncepter der knytter sig til risikobaserede tests og validering, og hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder indenfor dette felt. 

Systemtest

2 dage med grundlæggende indsigt i systemtestning

Mangler du grundlæggende indsigt i, hvordan man skriver en GxP-testcase for et IT- eller automatiksystem? På dette kursus, lærer du at lave en testplan samt hvordan man efterfølgende eksekverer den. 

Testledelse

1 dag med planlægning og styring af komplekse testforløb

Er du allerede ansat som valideringsansvarlig eller testleder i life science-branchen, og ønsker du en større indsigt i arbejdet med planlægning og styring af komplekse testforløb? Så er dette kursus lige noget for dig. 

Valideringsplanlægning

1 dag med grundlæggende indsigt i valideringsplanlægning og afrapportering

Har du styr på compliance i dine projekter? På dette kursus går vi i dybden med valideringsplanlægning og afrapportering. Vi ser bl.a. nærmere på, hvordan man udarbejder en Validation Master Plan (VMP) og efterfølgende rapport, samt hvilke overvejelser man bør gøre sig. 

 

Projektdeltager

2 dage med grundlæggende træning i projektdeltagelse

Hvad vil det sige at være projektdeltager og arbejde i en projektorganisation? Hvordan skaber man som projektdeltager, synergier og dynamik i projektet? På kurset gives der en grundlæggende introduktion til projektterminologi, projektmodeller og der gives konkrete redskaber til, hvordan man som projektdeltager kan blive en proaktiv holdspiller. 

Coaching

1 dag med grundlæggende indsigt i mekanismerne i kommunikation

Kunne du tænke dig at hjælpe andre med selv at finde løsningen og overkomme forhindringerne? Så tilmeld dig dette kursus, og få værktøjer du kan gå direkte ud at bruge i hverdagen, på arbejde eller hjemme.

Fra specialist til leder

3 dage med indsigt og forståelse for lederdisciplinen

Er du nyudnævnt mellemleder, og har du brug for ledelsesværktøjer, samt indsigt i persontyper og betydningen for motivation og kommunikation? Så tilmeld dig her, og få større indsigt og forståelse for mekanismerne i kommunikation. 

Kommunikation

1 dag med indsigt i kommunikationens grundprincipper

Kunne du tænke dig at styrke din evne til at læse modtageren og/eller gruppen? Så tilmeld dig her, og få en større indsigt og forståelse for mekanismerne i kommunikation.

Persontyper

1 dag med træning i samarbejde, kommunikation og motivation trods forskellighed​

Synes du sommetider, at du er omgivet af “idioter”? Eller har du prøvet at være en del af en gruppe, hvor I alle oplevede at tale hver jeres sprog? Så tilmeld dig dette kursus og få indblik i, hvordan vi er forskellige og hvad det betyder for samarbejde, kommunikation og motivation. 

Kursuskalender

November

21.-22. november – Grundlæggende GMP

Ønsker du at få en grundlæggende viden om GMP?