Life Science Academy

Et 9-måneders traineeforløb med et unikt indblik i life science-industrien

Life Science Academy er et 9-måneders traineeforløb, der er udviklet til at give unge nyuddannede akademikere en hurtigere adgang til life science-industrien. Gennem intensiv undervisning i fagrelevante emner og løbende sparring med specialister og mentorer, fungerer Life Science Academy som en katalysator til industrien, til at skabe den næste generations medarbejdere. 

Bliv klædt på til branchen

Gennem særligt sammensat undervisning og praktisk erfaring fra en produktionsvirksomhed, er dette en mulighed for, at få en helt særlig forståelse af life science-branchen. 

Life Science Academy bygger på et tværfagligt samarbejde mellem virksomheder fra life science-industrien og AlfaNordic Academy. Programmet henvender sig til nyuddannede, der ønsker at bidrage til industriens udfordringer. 

7 uddannelsesmoduler

Gennem det 9-måneders traineeforløb, gennemføres 7 specialudviklede uddannelsesmoduler af en varighed på 3 dage. Modulerne skaber en sammenhæng mellen erfaring i produktionen og fagrelevante emner såsom GMP, risikoanalyse, validering, projektværktøjer m.m. Man vil få et indgående kendskab til gældende lovgivning og anvendte guidelines i industrien. 

Parallelt uddannelsesforløb

Som Trainee arbejder man sideløbende i en på forhånd udvalgt produktionsvirksomhed i branchen, som er en del af Life Science Academy-ordningen. Her vil kandidaten være tilknyttet en professionel uddannet mentor, med hvem man som trainee har løbende dialog og faglig sparring med omkring hverdagens opgaver og udfordringer. 

Trainee hos AlfaNordic Academy

Vejen til en unik og udfordrende karriere​

Som trainee hos AlfaNordic Academy, får du et unikt indblik i life science-industrien. I det 9-måneders traineeforløb, er du tilknyttet en produktionsvirksomhed fra industrien, hvor du har din daglige gang som trainee. Som en del af programmet vil du være tilknyttet et undervisningsprogram bestående af 7 fagmoduler, der alle afsluttes med en eksamen. Hvert modul varer 3 dage, og giver en introduktion til faglige emner som GMP, validering, risikoanalyse, projektværktøjer m.m. Du vil blive introduceret for gældende lovgivning og anvendte guidelines til industrien. 

I perioderne hvor du modtager undervisning, vil du være væk fra virksomheden, hvor du normalt har din daglige gang. Parallelt med arbejde og undervisning, vil du få tilknyttet en personlig mentor, der vil følge dig under hele forløbet. Formålet med mentorforløbet er, at give dig mulighed for et fagligt og personligt rum til at diskutere hverdagens udfordringer som ny i industrien. Vores mentorer er uddannede til rollen, og har alle mange års erfaring i branchen. 

Ude hos virksomhederne, vil du kunne komme til at udføre en bred vifte af arbejdsopgaver:

Skrive dokumentation og udføre review af SOP'er, instruktioner, procedurer m.m. i henhold til gældende kvalitetskrav.

Deltage i procesoptimering og risikovurdering.

Fungere som produktionssupporter indenfor f.eks. fermentering, gæring, grovrens/finrens, påfyldning, pakkelinjer og lignende.

Problemløsning i forbindelse med metode-evaluering af forskellige processer.

Deltage som projektlederassistent eller projektdeltager i projekter i medicinalindustrien.

Undervisningsmodulerne

Et unikt indblik i, hvordan life science-industrien arbejder

Det er vigtigt, at man er bevidst om det ansvar, man påtager sig, når man siger ja til at blive en del af life science-industrien. Slutbrugeren er altid et menneske, som er afhængig af de produkter, man er med til at producere, hvad end man arbejder i API-produktionen, fyldeområde, pakkeri, distribution eller kvalitetskontrol. Det er derfor vigtigt at forholde sig til, hvad man går ind til, og hvad man kan bidrage med. Gennem Life Science Academy lærer man at forstå organiseringen af produktion i life science-industrien ift. de kvalitetsmæssige myndighedskrav, så man er klædt på til at varetage forskellige roller indenfor produktionssupport og projektstyring. 

Gennem de 7 moduler får du et indblik i, hvordan life science-industrien arbejder. Det er en reguleret verden, og alt skal dokumenteres og skrives ned. Du lærer hvorfor, og gennem praktiske eksempler får du indsigt i, hvordan opgaver og problemstillinger løses i hverdagen. Alle modulerne tager afsæt i cases fra branchen, og afsluttes med en eksamen.

  • Undervisning
  • Virksomheder
  • Mentorordning
  • Personlig udvikling

Forud for undervisningen på forløbet, vil der være tilknyttet særligt udvalgt litteratur, som skal være læst inden undervisningen. Der er derfor fokus på, at du kan motivere dig selv, og at du trives med at en del af undervisningen foregår som selvstudie. Det kræver stor disciplin, og du skal være i stand til at tilrettelægge din egen tid, så du når at sætte dig ind i materialet inden undervisningen.  

Undervisningen er tilrettelagt som en blanding af teori og cases med fokus på dialog, refleksion og læring udfra gældende lovgivning. Undervejs i forløbet, vil der både være fokus på branchen, men også på dig og din personlige udvikling. Et af modulerne vil tage udgangspunkt i dig som person: "Personal Development & Empowerment", og vil give dig et indblik i de personlige udfordringer branchen kan give dig. Det kan være stress- og konflikthåndtering, personlig udvikling, work-life balance m.fl. Du vil bl.a. blive introduceret til, hvordan du udarbejder en personlig udviklingsplan, som vil være knyttet op omkring din personlighedsprofil - personlighedsprofilen og udviklingsplanen vil følge dig under hele forløbet. Du vil ligeledes blive tilknyttet en personlig coach, der vil arbejde med dig som menneske. 

Som graduate udfylder du rollen som juniorkonsulent hos den virksomhed, der senere kan blive din fremtidige arbejdsplads. Typisk vil du indgå i et team som f.eks. produktionssupporter eller som projektledelsesassistent. I starten vil du skulle sætte dig ind i virksomhedens processer og dokumentationssystemer, samt trænes i de procedurer, som du skal arbejde efter. Du vil udover din leder fra Life Science Academy også have en daglig leder i virksomheden, og måske også en "fadder", som kan hjælpe dig ind i arbejdsopgaverne, som gradvist bliver mere fag-tunge og ansvarsfulde. Efter det 9-måneders forløb, vil du have fået en væsentligt større indsigt i industrien, end hvis du blot var blevet almindeligt ansat efter endt studie. 

Hver graduate får tilknyttet en uddannet mentor, som er en af vores erfarne konsulenter fra AlfaNordic. Vi matcher din mentor med dig ud fra din personlighed, og hvilken virksomhed du skal ud i som trainee. Overgangen fra at være studerende på universitetet, til at arbejde i en produktionsvirksomhed kræver stor tilvænning i starten, hvilket mentorordningen vil kunne støtte dig i. Typisk vil din mentor kende til den virksomhed eller det arbejdsområde, som du kommer til at beskæftige dig med. Mentormøderne er fortrolige samtaler, og giver dig mulighed for uvildig sparring på stort og småt. Vidensdeling fra mentor til mentee er essensen i dialogen med fokus på dig som trainee, din udvikling og dine udfordringer på arbejdspladsen og i dit liv i øvrigt.

Traineeforløbet omfavner både din udvikling på det faglige og det personlige plan. Din individuelle personlighedsprofil samt personlige målsætninger, er med til at skabe en større indsigt i dine egne præferencer og dit indre potentiale. Det er fundamentet for din personlige og faglige vækst, som vi støtter op om i hele traineeforløbet. Du vil have regelmæssige samtaler med din mentor fra AlfaNordic og din daglige leder og evt. fadder hos virksomheden. Derudover tilbydes du som en del af undervisningsmodulet om "Personal Development & Empowerment" også en indsigt i de forskellige personlige udfordinger, som branchen kan give dig, samt konkrete værktøjer til, hvordan  du kan arbejde med dem. 

Forløbet i Life Science Academy

Kom i gang som trainee

Optagelse og rekrutteringsforløb

AlfaNordic Academy er hele tiden på udkig efter dygtige nyuddannede akademikere, der brænder for at gøre karriere i medicinalindustrien og som tør tage initiativ, har et naturligt engagement, og forstår at samarbejde om en fælles løsning. Der er optagelse til Life Science Academy fire gange årligt, så du skal være opmærksom på, at rekrutteringsprocessen kan være variende, så det sikres at du matches med den helt rigtige virksomhed, samt at du starter et sted i forløbet, der passer til dig. 

Hvis du vil høre mere om traineeforløbet, er det også muligt at møde os på forskellige messer i årets løb, hvor vi ofte holder foredragsoplæg, og hvor det også er muligt at møde nogle af vores nuværende trainees. Du kan finde mere information om dette i vores aktivitetskalender på forsiden.

Har du spørgsmål, som du ikke fik svar på?

Ofte stillede spørgsmål

Selvom vi har forsøgt at beskrive Life Science Academy så godt som muligt, kan du stadig have behov for at stille spørgsmål omkring forløbet. I vores FAQ, har vi gjort det let for dig, at danne dig et overblik over en trainees arbejdsopgaver, krav til dig som kandidat i forhold til at komme i betragtning, og forskellighederne mellem vores uddannelsesforløb.

Overvejer du at søge ind på Life Science Academy?

Karrieremuligheder

Ønsker du at vide mere om, hvordan man søger ind, møde andre graduates og trainees, og høre om deres oplevelser med forløbene? På vores karriereside kan du se aktuelle stillingsopslag, samt portrætter af vores graduates og trainees, så du kan blive klogere om Life Science Academy skal være næste skridt i din karriere.

AlfaNordic Academy A/S er en strategisk leverandør af kurser og talenter til førende danske og internationale virksomheder indenfor life science-området.

AlfaNordic Academy A/S
Lyskær 8A
DK-2730 Herlev
CVR.nr.: 39335042
Tlf.: 42 36 80 00
Mail: academy@alfanordic.com  

© 2019, All rights reserved, AlfaNordic Academy A/S