Pharma Academy

Et 2-årigt graduateprogram med direkte adgang til farmabranchen

Pharma Academy er et 2-årigt graduateforløb, der bygger på et tværfagligt samarbejde mellem virksomheder fra life science-industrien, udvalgte uddannelsesinstitutioner i Danmark og AlfaNordic Academy. Programmet henvender sig til dig der er nyuddannet og ønsker at få et unikt indblik i farmabranchen. Med det intensive graduateforløb, klædes du på til at løse industriens udfordringer som specialist, produktionssupporter eller projektleder.

Specialist i projektledelse

Pharma Academy er et 2-årigt graduateforløb, der bygger på et tværfagligt samarbejde mellem virksomheder fra life science-industrien, udvalgte uddannelsesinstitutioner i Danmark og AlfaNordic Academy. 

Programmet henvender sig til virksomheder og nyuddannede, der ønsker at bidrage til life science-branchen. 

8 uddannelsesmoduler

Gennem det 2-årige uddannelsesforløb, gennemføres otte specialudviklede uddannelsesmoduler af hver en uges varighed. Kurserne skaber en sammenhæng mellem erfaring i produktionen og fagrelevante emner som f.eks. GMP, risikovurdering, QA/QC, validering, projektledelse m.m. Modulerne er udarbejdet med AlfaNordic Academy med udgangspunkt i hverdagens udfordringer fra branchen, afstemt med gældende regler og guidelines.

Parallelt uddannelsesforløb

Kandidaten arbejder sideløbende i en på forhånd udvalgt produktionsvirksomhed i branchen, som er tilknyttet Pharma Academy-ordningen. Her vil kandidaten være tilknyttet en professionel faglig mentor, med hvem kandidaten har løbende dialog og sparring med omkring hverdagens udfordringer. 

Graduateforløbet afsluttes med en skriftlig eksamen og mundtlig præsentation, med fokus på faglig såvel som personlig refleksion over det 2-årige forløb. 

Graduate hos AlfaNordic Academy

Vejen til en unik og udfordrende karriere​

Er du klar til en unik og udfordrende karriere, hvor du arbejder med produktion af fremtidens lægemidler? Brænder du for biotek, procesteknologi, automationsteknik, IT-løsninger eller projektledelse? Er du klar til at blive en del af et 2-årigt graduateprogram og derefter fortsætte i en Danmarks førende medicinalvirksomheder? 

AlfaNordic Academy har i samarbejde med medicinalvirksomheder og ledende uddannelsesinstitutioner i Danmark, udviklet et unikt graduateprogram, som er målrettet din karriere i medicinalbranchen. Vi har designet er program til dig, som har opnået gode resultater på studiet, som er ambitiøs, fokuseret på kvalitet og kan samarbejde. Vi tilbyder dig en ekstraordinær adgang ind i medicinalindustrien, hvor du vil få en personlig mentor samt 24 måneders bred erfaring, hvor du lærer af eksperter i branchen. 

Et skræddersyet program

Pharma Academy er et 24-måneders udviklingsforløb der kickstarter graduatens karriere. Programmet er designet til at klæde nyuddannede bedre på fagligt og bringe viden hurtigere i spil gennem rigtige opgaver, der kræver rigtige løsninger. Læringen vil opstå gennem et mix af modulundervisning, ‘hands-on’-jobtræning, mentoring, case-arbejde, boot camp og netværk.

Den faglige modulundervisning dækker fagrelevante områder i branchen, og det er primært erfarne konsulenter fra AlfaNordic som underviser. Modulerne dækker bla. kvalitets- og procesforståelse, GMP, risikovurdering, projektledelse/værktøjer, dokumentation, kvalificering/validering og LEAN. På det personlige plan laves en individuel udviklingsplan og der undervises i empowerment, som giver større indsigt i graduatens præferencer og stærke/svage sider – vigtige betingelser for personlig vækst og det fremtidige arbejde i industrien.

I det 2-årige graduate forløb modtager du modulundervisning kvartalsvis, sideløbende med ‘hands-on-job’-træning i virksomheden.

Efter graduateforløbets afslutning, er der mulighed for fastansættelse i en farmavirksomhed i 2 år eller en fastansættelse som konsulent hos AlfaNordic i de efterfølgende 2 år.

Ude hos virksomhederne, vil du kunne komme til at udføre en bred vifte af arbejdsopgaver.

Produktion af lægemidler i alle led, f.eks. fermentering, oprensning og pakning.

Procesoptimering og risikovurdering.

Dokumentation og beskrivelse af processer i henhold til gældende retskrav.

Problemløsning i forbindelse med metode-evaluering af forskellige processer i en medicinalvirksomhed.

Designe og implementere IT- og automationsløsninger.

Kvalitetssikring af software og infrastruktur i henhold til GMP.

Workshops og træningsplaner.

Deltage som projektlederassistent eller projektdeltager i projekter i medicinalbranchen.

Fastansættelse i en farmavirksomhed

Du får muligheden for at opnå bred erfaring i et GMP-reguleret produktionsmiljø, i en af Danmarks største farmavirksomheder. Her får du mulighed for at skabe vejen mod din fremtidige karriere som f.eks. projektleder eller specialist.

Fastansættelse som konsulent hos AlfaNordic

I løbet af det 2-årige graduateforløb, kommer du til at arbejde for flere forskellige kunder. Din bopælsadresse er ikke vigtig for denne kategori, dog skal du være opmærksom på, at AlfaNordics kunder spreder sig over hele Sjælland.

Forløbet i graduateprogrammet

Et udviklingsforløb på det faglige og det personlige plan​

I Pharma Academy vil du arbejde som konsulent hos den virksomhed, som du efter 24 måneder vil kunne blive en del af, i så fald virksomheden ansætter dig efter graduateforløbet. Undervejs vil både vi i AlfaNordic Academy og virksomheden støtte op om din faglige og personlige udvikling. Det begynder allerede i den første uge, hvor du kommer på boot camp, sammen med resten af dit team. Derefter vil du ca. hver 3. måned få undervisning i faglige emner, der relaterer sig til dit daglige arbejde i virksomheden.

Som en del af graduateforløbet har vi en mentorordning, hvor du vil få tildelt en uddannet mentor fra AlfaNordic, som giver dig sparring på de udfordringer, som du oplever i din dagligdag. Vi følger op på din personlige udvikling med en individuel udviklingsplan, så der kan sikres en kontinuerlig tilpasning af dit forløb, alt efter hvad du har brug for støtte til. Graduateprogrammet afsluttes med en skriftlig hovedopgave og en mundtlig eksamen.

  • Boot Camp
  • Undervisning
  • Virksomheder
  • Mentorordning
  • Personlig udvikling

Programmet starter altid med en fire dages boot camp, hvor formålet er, at du skal blive klogere på dig selv samt de andre på dit team. Her vil du blive udfordret og beskæftige dig med de lidt mere ukendte sider af dig selv. I løbet af de fire døgn, vil du opleve at komme tæt på dig selv, både på det mentale og det fysiske plan.

Boot campen ledes af tidligere jægersoldater og gennemføres i et udendørs set-up, og er derfor vejrbetinget (sol, regn, blæst og kulde). Gennem teambuilding-opgaver udfordres du på dine kompetencer indenfor ledelse, teamånd og stresstærskel. Du får undervejs feedback på din personlighedsprofil og dit samspil med resten af graduate-teamet. Der udarbejdes målsætninger for dig, som du skal arbejde videre med i det 2-årige graduateforløb.

Fundamentet i Pharma Academy er uddannelse og vidensdeling. På det faglige plan bygger programmet på 8 undervisningsmoduler af 5 dages varighed fordelt over den 2-årige periode. Modulerne dækker forskellige fagområder indenfor et GMP-reguleret produktionsmiljø i medicinalindustrien, og hvert undervisningsmodul afsluttes med en skriftlig eksamen og certifikat.

I det sidste kvartal af graduate-forløbet, skal der skrives en større hovedopgave, som er baseret på de otte beståede moduler, den praktiske konsulentrolle og opgaver/projekter, som du har bidraget til hos virksomheden, samt den personlige udvikling, som du har gennemgået på de to år. Hovedopgaven skrives i fritiden og fremlægges til en afsluttende eksamen.

Som graduate udfylder du rollen som juniorkonsulent hos den virksomhed, der senere kan blive din fremtidige arbejdsplads. Typisk vil du indgå i et team som f.eks. produktionssupporter eller som projektledelsesassistent. I starten vil du skulle sætte dig ind i virksomhedens processer og dokumentationssystemer, samt trænes i de procedurer, som du skal arbejde efter. Du vil udover din leder fra Pharma Academy også have en daglig leder i virksomheden, og måske også en "fadder", som kan hjælpe dig ind i arbejdsopgaverne, som gradvist bliver mere fag-tunge og ansvarsfulde.

Efter det 2-årige forløb, vil du have opnået væsentligt mere erfaring, end hvis du blot var blevet almindeligt ansat efter endt studie. Du er derfor en meget værdifuld medarbejder, som virksomheden har investeret i at få klædt godt på til at blive f.eks. specialist eller projektleder.

Hver graduate får tilknyttet en uddannet mentor, som er en af vores erfarne konsulenter fra AlfaNordic. Vi matcher din mentor med dig ud fra din personlighed, og hvilken virksomhed du skal ud i som graduate. Overgangen fra at være studerende på universitetet, til at arbejde i en medicinalproduktionsvirksomhed kræver stor tilvænning i starten, hvilket mentorordningen vil kunne støtte dig i. Typisk vil din mentor kende til den virksomhed eller det arbejdsområde, som du kommer til at beskæftige dig med. Mentormøderne er fortrolige samtaler, og giver dig mulighed for uvildig sparring på stort og småt. Vidensdeling fra mentor til mentee er essensen i dialogen med fokus på dig som graduate, din udvikling og dine udfordringer på arbejdspladsen og i dit liv i øvrigt.

Graduateprogrammet omfatter både din udvikling på det faglige og det personlige plan. Din individuelle personlighedsprofil samt læring og personlige målsætninger fra boot campen er med til at skabe en større indsigt i dine egne præferencer og dit indre potentiale. Det er fundamentet for din personlige og faglige vækst, som vi støtter op om i hele graduateforløbet. Du vil have regelmæssige 1:1-samtaler med din leder fra Pharma Academy, din mentor fra AlfaNordic og din daglige leder og evt. fadder hos virksomheden. Derudover tilbydes du som en del af undervisningsmodulet om "Personal Development & Empowerment" også coaching-timer med en ekstern coach.

Forløbet i Pharma Academy

Under hvert ikon, kan du klikke ind og se en nærmere beskrivelse

Boot Camp

Introforløb med intensiv boot camp

Modul 1

Kvalitetsforståelse samt cGMP

Modul 2
God dokumentationspraksis samt SOP-skrivning
Modul 3
Procesforståelse, kvalificering og validering
Modul 4
Projektledelse
Modul 5
Personal Development & Empowerment
Modul 6
IT & Automation
Modul 7
Pharmaceutical Products & Technologies
Modul 8
LEAN

Hovedopgave

Afsluttende hovedopgave med eksamen

Pharma Academy

Vi udvikler branchen

Pharma Academy er et 2-årigt graduateforløb, der bygger på et tværfagligt samarbejde mellem AlfaNordic Academy, virksomheder fra life science-industrien samt udvalgte universiteter og uddannelsesinstitutioner i Danmark. Programmet henvender sig til morgendagens unge generation, som klædes på til medicinalbranchens udfordringer som specialister eller projektledere i virksomheder, der ønsker at målrette fremtidens medarbejdere med det rette kvalitets-mindset og forretningsforståelse.

Kom i gang som graduate

Optagelse og rekrutteringsforløb

AlfaNordic Academy er hele tiden på udkig efter dygtige nyuddannede akademikere, der brænder for at gøre karriere i medicinalindustrien og som tør tage initiativ, har et naturligt engagement, og forstår at samarbejde om en fælles løsning. Der er optagelse til Pharma Academy graduateprogrammet én gang årligt, i efteråret, men bemærk at vi løbende udvælger kandidater, da det er et længere rekrutteringsforløb at matche dig med den rigtige virksomhed. Hvis du vil høre mere om graduateprogrammet, er det også muligt at møde os på forskellige messer i årets løb, hvor vi ofte holder foredragsoplæg, og hvor det også er muligt at møde nogle af vores nuværende graduates.

Har du spørgsmål, som du ikke fik svar på?

Ofte stillede spørgsmål

Selvom vi har forsøgt at beskrive programmet så godt som muligt, sidder du måske stadig tilbage med nogle spørgsmål. I vores FAQ, har vi gjort det let for dig at danne dig et overblik over en graduates arbejdsopgaver, krav til dig som kandidat i forhold til at komme i betragtning, og forskellighederne mellem vores uddannelsesforløb.

Ønsker du at søge ind på Pharma Academy?

Karrieremuligheder

Ønsker du at vide mere om, hvordan man søger ind, møde andre graduates og høre om deres oplevelser med programmet? På vores karriereside kan du se aktuelle stillingsopslag, samt portrætter af vores graduates på Team I, II og III, så du kan blive klogere om Pharma Academy Graduate Programme skal være næste skridt i din karriere.

Vi benytter os af cookies for at generere statistik samt optimere brugervenligheden og funktionaliteten. 
I vores cookiepolitik kan du finde mere information om vores brug af cookies og hvordan man sletter eller blokerer disse. 
Hvis du ikke aktivt foretager et valg, men fortsætter med dit besøg på vores hjemmeside, samtykker du til vores anvendelse af cookies.